List of participants

 1. Góra Barbara

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, asystent w Katedrze Tekstologii i Edytorstwa

 2. Krivkov Andrei Leonidovish

  Национальная библиотека Республики Казахстан, библиотекарь

 3. Krivkov Andrei Leonidovish

  Национальная библиотека Республики Казахстан, библиотекарь

 4. Lemeškin (Лемешкин) Ilja (Илья) (Васильевич)

  Univerzita Karlova; Lietuvių kalbos institutas (Карлов университет; Институт литовского языка), доцент; главный научный сотрудник

 5. Przeciszewska Maria

  Biblioteka Narodowa , adiunkt, Instytut Książki i Czytelnictwa

 6. Шутова / Shutova Ольга / Olga

  Лаборатории скориноведения и валоризации исследований истории и культуры Беларуси / Le Laboratoire de recherche sur Francysk Skaryna et de valorisation des études bélarusses, Директор

 7. Авсенёва Татьяна Геннадьевна

  Государственное учреждение "Централизованная система детских библиотек г.Минска", Заведующая детской библиотеки №1

 8. Акрутная Екатерина Григорьевна

  Национальная библиотека Беларуси, Ведущий библиограф

 9. Акушэвіч Андрэй Аляксандравіч

  Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт", дацэнт

 10. Алымкулов Эртабылды Актбекович

  Национальная библиотека Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова, Заместитель директора по науке

 11. Амосава Юлія Уладзіміраўна

  Нацыянальная бібліятэка Беларусі, галоўны бібліёграф інфармацыйна-аналітычнага аддзела

 12. Анапрэнка Наталля Якаўлеўна

  Нацыянальная бібліятэка Беларусі, вядучы рэдактар выдавецкага аддзела

 13. Астапова Елена Николаевна

  Учреждение образования "Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова", заведующий библиотекой

 14. Ашуева Вера Яўгенаўна

  Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, вядучы навуковы супрацоўнік Музея беларускага кнігадрукавання

 15. Байтураеў Тайчыбай Дасатавіч

  Дзяржаўны інстытут мастацтваў і культуры Узбекістана

 16. Баранава Алла Савічна

  Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт

 17. Барановский Андрей

  Национальная библиотека Беларуси, главный библиограф

 18. Барысаў Максім Юр’евіч

  Расійскі дзяржаўны гуманітарны ўніверсітэт

 19. Бегун Людмила Петровна

  Государственное учреждение "Централизованная система детских библиотек г.Минска", Заведующая детской библиотеки №5

 20. Берёзкина Наталья Юрьевна

  Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белорусского государственного университета культуры и искусств , доцент

 21. Березовская Елена Николаевна

  Государственное учреждение "Централизованная система детских библиотек г.Минска", Заведующая отделом библиотечного маркетинга

 22. Бойка Віта Фёдараўна

  Украінскі навукова-даследчы інстытут архіўнай справы і дакументазнаўства, намеснік дырэктара

 23. Бондар Наталля Пятроўна

  Нацыянальная бібліятэка Украіны імя У.І. Вярнадскага, загадчык аддзела старадрукаў і рэдкіх выданняў

 24. Борисевич Валентина Николаевна

  Государственное учреждение "Централизованная система детских библиотек г.Минска", Заведующая детской библиотеки №17

 25. Борозна Елизавета Петровна

  Государственное учреждение "Централизованная система детских библиотек г.Минска", Библиотекарь ii категории

 26. Бричковский Вячеслав

  НББ

 27. Булаты Павел Юр’евіч

  Інстытут менеджменту спорту і турызму Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта фізічнай культуры, дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін у турызме і гасціннасці

 28. Вашкевич Ирина

  Национальная библиотека Беларуси, главный библиограф

 29. Верес Нелли Евгеньевна

  Национальная библиотека Беларуси, зав. сектором

 30. Воропаева Александра Валерьевна

  Дальневосточная государственная научная библиотека, Заведующий отделом "Центр консервации документов и изучения книжных памятников Хабаровского края""

 31. Гайчук Юлія Іванаўна

  Нацыянальная бібліятэка Беларусі, вядучы метадыст

 32. Герасімаў Валеры Мікалаевіч

  -, кнiгазнаўца, даследчык

 33. Горный Александр Сергеевич

  Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Доцент кафедры истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин

 34. Градоўкіна Ірына

  Нацыянальная бібліятэка Беларусі, загадчык аддзела

 35. Громова Татьяна Викторовна

  Учреждение образования "Барановичский государственный университет", заведующий библиотекой

 36. Губанова Ольга Александровна

  Центральная научная библиотека имени Якуба Колоса Национальной академии наук Беларуси, научный сотрудник

 37. Денисенко Елена Петровна

  Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, научный сотрудник отдела редких книг и рукописей

 38. Дзянісаў Уладзімір Мікалаевіч

  Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі , вядучы навуковы супрацоўнік

 39. Добрянска Татьяна Андреевна

  Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского. Институт рукописи, Старшый научный сотрудник

 40. Доўнар Ларыса Іосіфаўна

  Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, прафесар

 41. Дудка Юлия Борисовна

  Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского. Институт рукописи, младший научный сотрудник

 42. Есис Наталья Сергеевна

  Национальная библиотека Беларуси, ученый секретарь

 43. Жаўняровіч Пётр Пятровіч

  Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Дацэнт кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання факультэта журналістыкі

 44. Жук Виталий Николаевич

  Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси, старший научный сотрудник

 45. Жук Татьяна Ивановна

  Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, зав. сектором

 46. Заблоцкая Таццяна Міхайлаўна

  Нацыянальная бібліятэка Беларусі, метадыст навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства

 47. Загидуллин Айрат Зигангирович

  ГБУК РТ "Национальная библиотека Республики Татарстан", заведующий отделом рукописей и редких книг

 48. Захарава Таццяна Мікалаеўна

  Нацыянальная бібліятэка Беларусі, загадчык сектара музейнай дзейнасці навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства

 49. Кавальчук Галіна Іванаўна

  Інстытут кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Украіны імя У.І. Вярнадскага

 50. Кажамякін Генадзь Вячаслававіч

  Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка, Вядучы бібліятэкар

 51. Камарова Вольга Аляксандраўна

  Бібліятэка Расійскай акадэміі навук

 52. Кацемба Алеся Владимировна

  Государственное учреждение "Централизованная система детских библиотек г.Минска", Ведущий методист отдела библиотечного маркетинга

 53. Кашкур Дзіяна Андрэеўна

  Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, старшы навуковы супрацоўнік

 54. Киреева Галина

  Национальная библиотека Беларуси, главный библиограф

 55. Кирюхина Людмила Геннадьевна

  Национальная библиотека Беларуси, Главный редактор

 56. Клімаў Ігар Паўлавіч

  Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў , дацэнт кафедры беларускай і замежнай філалогіі

 57. Книжникова Оксана Юрьевна

  ГУ "Минская областная библиотека им. А.С.Пушкина", директор

 58. Ковалёва Лилия Дмитриевна

  Государственное учреждение "Централизованная система детских библиотек г.Минска", Заведующая детской библиотеки №7

 59. Комендантова Ольга

  Витебская областная библиотека имени В.И.Ленина, заместитель директора

 60. Комлева Таццяна Грыгор’еўна

  Нацыянальная бібліятэка Беларусі, галоўны бібліёграф

 61. Комлева Татьяна Григорьевна

  ГУ "Национальная библиотека Беларуси", УО "Белорусский государственный университет культуры и искусств", Главный библиограф, соискатель

 62. Корбут Віктар Андрэевіч

  Варшаўскі ўніверсітэт, Аспірант (doktorant)

 63. Корнилова Татьяна

  Национальная библиотека Беларуси

 64. Король Людмила Константиновна

  учреждение культуры "Брестская областная библиотека им. М. Горького", зам. директора по библиотечной работе

 65. Кошко Наталья

  Национальная библиотека Беларуси, ведущий библиограф

 66. Крыжэвіч Аляксандр Сяргеевіч

  Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа

 67. Крылович Анна Валерьевна

  ГУО "Средняя школа 22 г. Бреста", Библиотекарь

 68. Кударь Анна Анатольевна

  Государственное учреждение "Централизованная система детских библиотек г.Минска", Заведующая детской библиотеки №2

 69. Кульматава Таццяна Васільеўна

  Бібліятэка Расійскай акадэміі навук, старшы навуковы супрацоўнік

 70. Курыліна Вольга Мікалаеўна

  Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Загадчык сектара

 71. Лагош Татьяна
 72. Лазарева Татьяна Сергеевна

  Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры "Дальневосточная государственная научная бибилотека", Главный библиотекарь отдела Обслуживания и фондов

 73. Лазарева Инна Петровна

  ГУ "Минская областная библиотека им. А.С.Пушкина", заместитель директора по библиотечной работе

 74. Лапцэвіч Дзмітрый Аляксандравіч

  Музей гісторыі медыцыны Беларусі Рэспубліканскай навуковай медыцынскай бібліятэкі, навуковы супрацоўнік

 75. Латош Светлана Брониславовна

  Государственное учреждение "Централизованная система детских библиотек г.Минска", Заведующая детской библиотеки №12

 76. Лаўрык Таццяна Анатольеўна

  Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Загадчык аддзела

 77. Лаўрык Юры Мікалаевіч

  Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь, вядучы навуковы супрацоўнік

 78. Леонов Валерий

  Библиотека Российской академии наук, научный руководитель Библиотеки Российской академии наук

 79. Лесин Алексей Александрович

  ГУ "Национальный исторический музей Республики Беларусь", ведущий научный сотрудник научно-методического отдела

 80. Лис Марина Марковна

  Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, научный сотрудник

 81. Лустова Людмила Анатольевна

  Государственное учреждение "Централизованная система детских библиотек г.Минска", Заведующая детской библиотеки №10

 82. Любая Алёна Александраўна

  Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, Прафесар

 83. Люцко Наталия Михайловна

  Национальная библиотека Беларуси, Ведущий редактор

 84. Масловская Анастасия

  Национальная библиотека Беларуси, заведующий сектором

 85. Мацук Юлія Багуславаўна

  Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры, загадчык навукова-асветніцкага аддзела філіяла "Літаратурны музей Максіма Багдановіча"

 86. Міцкевіч Марыя Міхайлаўна

  Дзіцячы фонд духоўнага і культурнага адраджэння "Сакавік" , Старшыня арганізацыі

 87. Морозов Вячеслав Николаевич

  Государственное учреждение "Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича" Национальной академии наук Беларуси, Научный сотрудник

 88. Мотульский Роман Степанович

  Национальная библиотека Беларуси, генеральный директор

 89. Науменко Валерия

  научный сотрудник

 90. Оліна Эла Ігараўна

  Газета " Наша слова" , Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны, Карэспандэнт

 91. Паляшчук Наталля

  Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, загадчык адзела гісторыі беларускай мовы

 92. Паршанкоў Аляксандр Андрэевіч

  Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, , бібліятэкар; студэнт магістратуры

 93. Пахоменкова Светлана Григорьевна

  Национальная библиотека Беларуси, главный библиограф

 94. Пенкина Елена Иосифовна

  Государственное учреждение "Централизованная система детских библиотек г.Минска", Заведующая детской библиотеки №9

 95. Пинкевич Елена Алексеевна

  Брестская областная библиотека имени М. Горького, зав. отделом редкой книги

 96. Пікулік Алена Мікалаеўна

  Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Старшы навуковы супрацоўнік

 97. Погосская Елена Александровна

  Государственное учреждение Президентская библиотека Республики Беларусь, Заведующий сектором

 98. Прохорова Екатерина Вячеславовна

  Учреждение культуры "Могилевская областная библиотека им. В. И. Ленина", Главный библиотекарь

 99. Прушинская Татьяна

  Национальная библиотека Беларуси, ведущий библиограф

 100. Ромашкина Татьяна Анатольевна

  Дальневосточная государственная научная библиотека, старший научный сотрудник

 101. Рыбакова Юлия Александровна

  Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Национальная библиотека Республики Коми", заведующий сектором межкультурного взаимодействия отдела литературы на иностранных языках

 102. Рэдзька Настасся Аляксандраўна

  Нацыянальная бібліятэка Беларусі, вядучы метадыст НІО кнігазнаўства

 103. Самойлюк Тамара Андреевна

  Издательский совет Белорусской Православной Церкви, Cекретарь

 104. Самусік Андрэй Фёдаравіч

  Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, дацэнт

 105. Сапега Таццяна Андрэеўна

  Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Загадчык сектара навукова-праектнай работы

 106. Сільнова Людміла

  Нацыянальная бібліятэка Беларусі, галоўны бібліёграф

 107. Скібскі Яўген Францавіч

  Нацыянальная бібліятэка Беларусі, вядучы інжынер-праграміст

 108. Слонская Татьяна Владимировна
 109. Слука Надзея Міхайлаўна

  Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Заг. сектара

 110. Снапкоўскі Юры Мікалаевіч

  Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, намеснік загадчыка аддзела навукова-даследчай і публікацыйнай дзейнасці

 111. Соловьёва Екатерина Васильевна

  Фундаментальная библиотека БГУ, заведующий отделом

 112. Сташенкова Лариса Вячеславовна

  Государственное бюджетное учреждение культуры "Самарская областная универсальная научная библиотека", главный библиограф отдела редких книг

 113. Стефанович Александр Викторович

  Центральная научная библиотека им. Я. Коласа , Заведующий отделом

 114. Сухарукава Раіса Нікандраўна

  Рэспубліканская навукова-тэхнічнай бібліятэка, дырэктар

 115. Суша Алесь

  Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Намеснік генеральнага дырэктара

 116. Суша Ксенія Віктараўна

  Нацыянальная бібліятэка Беларусі, галоўны бібліёграф

 117. Сцебурака Анатоль

  Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы (РІВШ), дацэнт кафедры гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі

 118. Тарасевіч Ксенія Тарасаўна

  Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт, асістэнт кафедры РВТ

 119. Трыфанава Наталля

  Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь

 120. Фетисова Галина

  Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Государственная библиотека Югры", главный хранитель фондов

 121. Филиппов Алексей
 122. Хітрун Аляксандр Часлававіч

  ДУ "Лідскі гісторыка-мастацкі музей", навуковы супрацоўнік

 123. Цітавец Алена Іосіфаўна

  Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, загадчык сектара кнігазнаўства аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў

 124. Цуканова Ирина Александровна

  Национальная библиотека Беларуси, ведущий библиограф

 125. Чернявская Елена Владимировна

  Государственное учреждение "Централизованная система детских библиотек г.Минска", Заместитель директора по библиотечной работе

 126. Шамко Наталья Антоновна

  Национальная библиотека Беларуси

 127. Швед Татьяна Алексеевна

  Государственное учреждение "Централизованная система детских библиотек г.Минска", Директор

 128. Ширшов Игорь Евгеньевич

  Белорусская государственная акдемия связи, доцент

 129. Шишанов Валерий Алексеевич

  Учреждение культуры "Витебский областной краеведческий музей", заместитель директора по науке

 130. Шопина Мария

  Национальная библиотека Беларуси, главный библиотекарь