“Шляхамі маладнякоўцаў”:
да 135-годдзя з дня нараджэння Змітрака Бядулі
і 120-годдзя з дня нараджэння Міхася Зарэцкага

Электронны зборнік матэрыялаў навукова-практычнага семінара

Шляхамі маладнякоўцаў: да 135-годдзя з дня нараджэння Змітрака Бядулі і 120-годдзя з дня нараджэння Міхася Зарэцкага [Электронны рэсурс] : электронны зборнік матэрыялаў навукова-практычнага семінара, 27 студзеня 2021 г., НББ, Мінск. – Рэжым доступу : https://conference.nlb.by/shljahami_maladnjakoucau/bel/agenda/reports/.

ЗМЕСТ

Акушэвіч, А. А. Роля Змітрака Бядулі ў стварэнні першага нумара дзіцячага часопіса “Зоркі” (1921).

Белая, А. І. Адметнасць тыпу матроса ў рамане Змітрака Бядулі “Язэп Крушынскі”.

Бухаркина, М. В. Виктор Иванович Бухаркин и его участие в литературном объединении “Маладняк”.

Вербаль, С. Ю. Габрэйская спадчына ў творчасці членаў згуртавання “Маладняк” Змітрака Бядулі і Ізі Харыка.

Данільчык, А. А. Тры паэткі, тры лёсы – Зінаіда Бандарына, Наталля Вішнеўская, Яўгенія Пфляўмбаум – у кантэксце гісторыі беларускай літаратуры ХХ ст.

Жыбуль, В. В. Сямейна-радаводнае дрэва Змітрака Бядулі.

Карчашкіна, Д. В. Жанравая спецыфіка празаічных твораў малой формы ў спадчыне Цёткі і Змітрака Бядулі.

Лабада, Т. А. Ушанаванне памяці Змітрака Бядулі ў музеі “Беларуская хатка”.

Лаўрык, Т. А. Аповесць “Салавей” Змітрака Бядулі ў водгуках пісьменнікаў 1920-х гадоў.

Трафімчык, А. В. Змітрок Бядуля: трансфармацыя поглядаў.

Шаладонаў, І. М. Канцэпцыя чалавека ў аповесцях Змітрака Бядулі “Салавей” і Міхася Зарэцкага “Голы звер”.

Звесткі пра аўтараў

Архіў мерапрыемстваў

2022


2021


2020


2019


2018