Праграма канферэнцыі

Праблемнае поле канферэнцыі:

 • 100-гадовая гісторыя фарміравання фонду Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі;
 • калекцыя кніжных помнікаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі;
 • 500-годдзе выдання першай кнігі на гістарычных беларускіх землях;
 • Ф. Скарына і яго паслядоўнікі – беларускія тыпографы і выдаўцы XVI–XVIІІ стст.;
 • рукапісная кніжнасць Беларусі;
 • старадрукі XVI–XVIІІ стст.;
 • беларуская кніга ХIХ–ХХ стст.;
 • сучасная беларуская кніга;
 • гістарычныя бібліятэкі і развіццё бібліятэчнай справы Беларусі;
 • беларуская кніга ў айчынных і замежных зборах;
 • мастацтва кнігі;
 • улік і апісанне кніжных помнікаў Беларусі;
 • кніга ў сучасным сацыякультурным і інфармацыйным асяроддзі;
 • сучасныя бібліялагічныя школы, даследаванні і канцэпцыі;
 • асобы беларускага кнігазнаўства.

Спампаваць праграму