Інфармацыйны ліст

Час правядзення: 26–27 красавіка 2018 г.

Месца правядзення: Нацыянальная бібліятэка Беларусі (Мінск, пр. Незалежнасці, 116).

Праблемнае поле канферэнцыі:

 • Асветніцкія традыцыі Беларусі і вучэбнае кнігавыданне
 • Навучанне грамаце і беларуская букварыстыка
 • Рукапісная кніжнасць Беларусі
 • Беларуская рукапісная і друкаваная кніга ў айчынных і замежных зборах
 • Беларускія друкарні XVI–XVIІІ стст.
 • Беларуская кніга ХIХ–ХХ стст.
 • Сучасная беларуская кніга
 • Мастацкае афармленне рукапіснай і друкаванай кнігі
 • Бібліяграфічны ўлік кніжных помнікаў Беларусі
 • Кніга ў сучасным сацыякультурным і інфармацыйным асяроддзі

Мовы канферэнцыі: беларуская, руская, англійская, польская, украінская.

Умовы ўдзелу:
Для ўдзелу ў канферэнцыі з дакладам, паведамленнем або ў якасці госця неабходна прайсці анлайн-рэгістрацыю.

Даклады і паведамленні:
Плануецца выданне зборніка матэрыялаў канферэнцыі. Прымаюцца арыгінальныя работы на беларускай, рускай, англійскай мовах, якія маюць навуковае і прыкладное значэнне. Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для апублікавання. Файл з тэкстам даклада неабходна выслаць на электронную пошту kireeva@nlb.by або sapega@nlb.by не пазней за 15 сакавіка 2018 г.

Патрабаванні да афармлення даклада:

 1. Прозвішча, імя, імя па бацьку (цалкам) аўтара/суаўтараў, поўная назва арганізацыі, горад, краіна; прозвішча, імя, імя па бацьку (цалкам) асобы, якая будзе прадстаўляць даклад на канферэнцыі, назва даклада.
 2. Аб'ём даклада разам з рэзюмэ, ілюстрацыямі і дадаткамі – не больш за 6 старонак фармату А4, Times New Roman, кегель 13, палутарны міжрадковы інтэрвал, тып файла – .doc або .rtf (Microsoft Word).
 3. Спіс выкарыстаных крыніц афармляецца пасля асноўнага тэксту ў алфавітным парадку. Спасылкі афармляюцца ў квадратных дужках у канцы сказа, напрыклад [3, с. 15].
 4. Рэзюмэ на рускай і англійскай мовах аб'ёмам не больш за 400 сімвалаў кожнае (з прабеламі).

Пражыванне, харчаванне, транспартныя выдаткі – за кошт удзельнікаў канферэнцыі.

Кантакты:

Кірэева Галіна Уладзіміраўна
Тэлефон: +375 17 293 27 81
E-mail: kireeva@nlb.by

Сапега Таццяна Андрэеўна
Тэлефон: +375 17 293 27 82
E-mail: sapega@nlb.by

Каваленка Ганна Мікалаеўна
Тэлефон: +375 17 293 27 64
E-mail: anna_k@mail.com