Праграма канферэнцыі

ПРАГРАМА
Міжнароднага круглага стала
“Творчасць Лесі Украінкі ў кантэксце беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязей”,
прысвечанага 150-годдзю пісьменніцы

Дата і час правядзення: 24 лютага 2021 г., 11.00–14.00
Месца правядзення: Нацыянальная бібліятэка Беларусі (цэнтр. уваход),
зала адукацыйных тэхналогій (3-ці паверх, пам. 346)

Арганізатар: Нацыянальная бібліятэка Беларусі

Мадэратар:
Алесь Суша, намеснік генеральнага дырэктара – дырэктар па навуковай рабоце і выдавецкай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, кандыдат культуралогіі

11.00–
11.05

Прывітальнае слова
Раман Матульскі, генеральны дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, прафесар, доктар педагагічных навук

11.05–
11.10

Прывітальнае слова
Ігар Кізім, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Украіны ў Рэспубліцы Беларусь

11.10–
11.20

Творчість Лесі Українки: моральні імперативи, естетичні коди
Вікторыя Сірук, дацэнт кафедры ўкраінскай літаратуры Валынскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Лесі Украінкі, кандыдат філалагічных навук

11.20–
11.30

Драматургія Лесі Украінкі. Драма «Лісова пісня» – вяршыня драматычнай творчасці пісьменніцы
Алена Бармоціна, галоўны інспектар прафесійнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, магістр філалагічных навук

11.30–
11.40

Естетика заповіту: драма Лесі Українки «Орфеєве чудо»
Марыя Мокліца, прафесар кафедры тэорыі літаратуры і замежнай літаратуры Валынскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Лесі Украінкі, доктар філалагічных навук

11.40–
11.50

Матыў прагі жыцця ў вершах Лесі Украінкі і Янкі Лучыны
Ігар Запрудскі, дацэнт кафедры гісторыі беларускай літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук

11.50–
12.00

Шлях (до) письма як політ в невідоме: філософія творчості Лесі Українки
Раксалана Жаркова, дацэнт кафедры факультэта педагагічнай асветы Львоўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Івана Франка, кандыдат філалагічных навук

12.00–
12.10

Некралог у “Нашай Ніве” – першая беларускамоўная публікацыя пра Лесю Украінку
Таццяна Пякуцька-Вабішчэвіч, старшы навуковы супрацоўнік аддзела беларускай літаратуры ХХ і ХХІ стст. Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук

12.10–
12.20

Леся Українка в контексті української національної бібліографії: з досвіду підготовки покажчика у 4 томах
Сідар Кіраль, загадчык аддзела нацыянальнай бібліяграфіі Нацыянальнай бібліятэкі Украіны імя У.І. Вярнадскага, прафесар, доктар філалагічных навук
Ларыса Навасёлава, навуковы супрацоўнік аддзела нацыянальнай бібліяграфіі Нацыянальнай бібліятэкі Украіны імя У.І. Вярнадскага

12.20–
12.30

Лесіана в е-бібліотеці «Україніка»: аналітичний огляд
Наталля Лашчынская, старшы навуковы супрацоўнік аддзела інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій Нацыянальнай бібліятэкі Украіны імя У.І. Вярнадскага, кандыдат філалагічных навук

12.30–
12.40

Леся Українка: джерелознавчі студії з зарубіжної україніки (in memoriam)
Аксана Супранюк, старшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнай бібліятэкі Украіны імя У.І. Вярнадскага

12.40–
12.50

Микола Лисенко та Климент Квітка: до історії записів пісень з голосу Лесі Українки
Ларыса Семянюк, вучоны сакратар Валынскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Лесі Украінкі, дацэнт, кандыдат філалагічных навук

12.50–
13.00

Творчість Лесі Українки в інтерпретаціях українських композиторів: жанрова палітра (на матеріалах відділу музичних фондів Національної бібліотеки Україны ім. В.І. Вернадського)
Святлана Літвінава, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела музычных фондаў Інстытута кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Украіны імя У.І. Вярнадскага

13.00–
13.10

Дзейнасць грамадскага аб’яднання ўкраінцаў «Заповіт» па збераганні творчай спадчыны вядомых постацей украінскай літаратуры як спосаб зберагання ідэнтычнасці ўкраінцаў у замежжы
Галіна Калюжная, заслужаны работнік культуры Украіны, старшыня Мінскага грамадскага аб’яднання ўкраінцаў «Заповіт»

13.10–
13.20

Мінські адресати Лесі Українки (за матеріалами листів письменниці)
Валянціна Пракіп, навуковы супрацоўнік Інстытута ўкраіназнаўства імя І. Крыпякевіча НАН Украіны, кандыдат філалагічных навук

13.20–
13.30

Літаратурная рэпрэзентацыя Украіны і Беларусі ў Чэхаславакіі 1920–1930-х гадоў
Мікола Трус, намеснік галоўнага рэдактара часопіса “Полымя”, дацэнт, кандыдат філалагічных навук

13.30–
13.40

Дыскусія
Падвядзенне вынікаў


Спампаваць Праграму адным файлам (docx, 18Kb)

Архіў мерапрыемстваў

2021


2020


2019


2018