Докладчики конференции

16.05.2018

Игнатьева Ольга Тадеушевна

14.05.2018

Ишутина Елена Ивановна

16.05.2018

Лесин Алексей Александрович

16.05.2018

Люцко Наталия Михайловна

15.05.2018

Мартысевич Антон Александрович

17.05.2018

Суша Аляксандр

16.05.2018

Тулупова Елена Вячеславовна