Nieć Grzegorz

Nieć  Grzegorz   Dr. hab., Profesor nadzwyczajny UP
Город: Kraków
E-mail: grzegorz.niec@wp.pl
Телефон: (+48)126 626 174